Telefon: 0 212 511 04 11  - 527 84 14

E-mail: info@joytekstil.com

001 - BEYAZ

002 - AÇIK GRİ

004 - SİYAH

008 - BORDO

009 - KIRMIZI

010 - TURUNCU

011 - AÇIK MAVİ

014 - SAKS MAVİ

016 - SARI

COPYRIGHT 2021 | JOY TEKSTİL